Agressieproblematiek: overzicht van de recent genomen acties door ACOD Spoor/CGSP Cheminots en opstarten van de alarmbelprocedure

Op 8 februari heeft ACOD Spoor de ‘alarmbelprocedure’ opgestart om concrete maatregelen van de directie te eisen met betrekking tot agressie. Het doel is oplossingen op het gebied van preventie te bekomen en de aanwezigheid van het personeel op het terrein te versterken.

Sectoraal akkoord koopkracht: ACOD verzet zich tegen afschaffing vaste benoeming

Vandaag ondertekent de ACOD een sectoraal akkoord rond koopkracht dat ze de voorbije maanden met de Vlaamse regering onderhandelde. Het is echter niet zo dat de ACOD hierdoor ook akkoord gaat met de afschaffing van de vaste benoeming - zoals de Vlaamse regering nu laat uitschijnen.

Structuur Belgische spoorwegen: als het niet werkt, moet het anders

Het is duidelijk: de eenmaking van de Belgische spoorwegen is nodig. Maar het daadwerkelijk doen, vraagt politieke moed. Verdomd veel politieke moed.

“Militeren in de vakbond getuigt van engagement voor en solidariteit met je collega’s”

Het is belangrijk dat mensen die militeren voor onze vakbond en daar dagelijks veel energie, tijd en werk insteken, goed ondersteund voorbereid worden voor hun inzet op de werkvloer. Het is één van de moeilijkste taken binnen de vakbond.

#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Sociaal akkoord bij de Belgische Spoorwegen

Na verscheidene weken van onderhandelingen heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront en de Directie van de Belgische Spoorwegen tijdens de vergadering van het Sturingscomité op 22 maart 2023 een sociaal akkoord bereikt voor 2023-2024.

De Lijn: nieuwe hoop voor sterker veiligheidsbeleid

De recentste cijfers bevestigen zwart op wit een aanzienlijke toename van agressiegevallen op de tram, de bus en aan de haltes. Voor het aantal dagen arbeidsongeschiktheid als gevolg van agressie, tekenen wij een stijging op met bijna 10 procent in 2022 tegenover 2021.

“Op 1 mei moeten we de strijd vroeger eren en respecteren en met dezelfde overtuiging de toekomst voorbereiden”

Wanneer men moet besparen, moet men dat op de juiste manier doen. Dat betekent niet opnieuw de overheidsadministraties kaalplukken en ook niet besparen op de kap van de werknemers en de gezinnen. Die hebben het vandaag al moeilijk genoeg.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens