Agressieproblematiek: overzicht van de recent genomen acties door ACOD Spoor/CGSP Cheminots en opstarten van de alarmbelprocedure

Op 8 februari heeft ACOD Spoor de ‘alarmbelprocedure’ opgestart om concrete maatregelen van de directie te eisen met betrekking tot agressie. Het doel is oplossingen op het gebied van preventie te bekomen en de aanwezigheid van het personeel op het terrein te versterken.

Spoorvakbonden kondigen 96-urenstaking aan

De voorbije weken werden we geconfronteerd met eenzijdige beslissingen in het kader van interne reorganisaties bij de Belgische spoorwegen, hierbij werden de elementaire principes van het sociaal overleg niet gerespecteerd.

Commentaar: in België rijdt de trein links

Het gaat over de sociale opdracht van de Belgische spoorwegen: een veilige, toegankelijke, betaalbare en stipte treindienst verzekeren voor iedereen in de samenleving. Kortom, een openbare dienst verzekeren.

"We zijn zeer waakzaam voor de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs"

We moeten erop toezien dat iedereen die in de openbare sector aan de slag gaat met een flexi-job ook de passende kwalificaties heeft om die job uit te voeren. Bovendien is het noodzakelijk dat de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Vakbonden vragen oplossingen voor overbevolking en toegenomen agressie in de gevangenissen

De politieke beslissing om straffen onder de drie jaar sinds 1 september 2022 effectief uit te voeren, breekt zuur op voor het penitentiair personeel en de gedetineerden.

Flexi-jobs in de bus-sector: één woord: bespottelijk!

De liberale logica, het flexibiliseren van de arbeidsmarkt om zo een oplossing de bieden aan het chauffeurstekort, is volgens ACOD TBM bespottelijk.

“De regeringen versterken het wantrouwen van de burgers in de politiek”

"Hopelijk wordt er nog constructief beleidswerk geleverd, maar ik betwijfel het eerlijk gezegd."

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens