Sectoren


De ACOD-leden zijn altijd aangesloten bij één van de 9 ACOD-sectoren. Niet het beroep, maar wel je tewerkstelling bepaalt tot welke sector je als lid behoort.

Bijvoorbeeld, zo kan je beroep leerkracht zijn, maar je geeft opleidingen bij de VDAB. In dat geval is je sector Overheidsdiensten en niet Onderwijs.

De sectoren zijn het anker van de vakbond op de werkvloer. Ze houden zich bezig met zeer concrete onderwerpen, zoals je werkomstandigheden en -voorwaarden. Ook verdedigen de sectoren de belangen van de personeelsleden op elk niveau. Zo zijn de sectoren de wettelijke vertegenwoordigers van de werknemers in de diverse onderhandelings- en overlegcomités, paritaire comités, etc.

Elke sector beschikt over autonomie wat betreft:

  • het bepalen van beroepsgebonden eisen;
  • de financiën;
  • het intern reglement (dat echter niet mag indruisen tegen de statuten van de federale ACOD).

De solidariteit tussen de sectoren blijft gewaarborgd door de intersectorale structuur en door de gemeenschappelijke infrastructuur en bevoegdheden.

Elke sector heeft plaatselijke secretariaten in de gewesten. Er bestaat voor elke sector ook een nationaal secretariaat. Zij hebben hun kantoor in het ACOD-gebouw in Brussel (Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel).

Gazelco

Werk je in de gas- of elektriciteitssector? Hier vind je meer informatie over ACOD Gazelco!

Spoor

Werk je bij de Belgische spoorwegen? Hier vind je meer informatie over ACOD Spoor!

Tram-Bus-Metro (TBM)

Werk je bij De Lijn of bij de MIVB? Hier vind je meer informatie over ACOD TBM!

Post

Werk je bij bpost? Hier vind je meer informatie over ACOD Post!

Telecom-Vliegwezen

Werk je bij Proximus, BIPT, Skeyes of BAC? Hier vind je meer informatie over ACOD Telecom-Vliegwezen!

Overheidsdiensten

Werk je bij de federale of Vlaamse overheid of bij Defensie? Hier vind je meer informatie over ACOD Overheidsdiensten!

Lokale en Regionale Besturen (LRB)

Ben je actief in een gemeente, provincie, OCMW, intercommunale, bij de politie, bij de brandweer of in een zorginstelling? Hier vind je meer informatie over ACOD LRB!

Onderwijs

Ben je actief in het onderwijs? Hier vind je meer informatie over ACOD Onderwijs!

Cultuur

Ben je actief in de culturele sector? Hier vind je meer informatie over ACOD Cultuur!