Sector Lokale en Regionale Besturen (LRB)

Ben je actief in een gemeente, provincie, OCMW, intercommunale, bij de politie, bij de brandweer of in een zorginstelling? Hier vind je meer informatie over ACOD LRB!


Waar zijn we actief?


In België bestaan er meerdere ‘lokale’ en ‘regionale’ besturen of overheden: de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales.

De provincies zijn autonome instellingen die onderworpen zijn aan de gewesten. Ze houden zich bezig met de sociale politiek, het leefmilieu, de economie, de cultuur, het onderwijs, etc.

De gemeenten zijn de lokale basisautoriteiten. Zij zijn bevoegd in alle domeinen waar het gemeentelijk belang dit rechtvaardigt, in het handhaven van de openbare orde, het beheer van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, het uitvoeren van openbare werken en het bieden van sociale bijstand via de OCMW’s.

Met inbegrip van de OCMW’s en de intercommunales verschaffen de lokale en regionale besturen werk aan 155.000 mensen in het Vlaams Gewest.

Deze sector ondergaat momenteel een grote transformatie. ACOD Lokale en Regionale Besturen (LRB) ijvert daarom nu meer dan ooit voor een efficiënt personeelsmanagement van de lokale en regionale besturen. Wij verdedigen de statutaire tewerkstelling en promotiemogelijkheden voor de personeelsleden, met een verbetering van de lonen en de arbeidsomstandigheden. De creatie van nieuwe jobs is bovendien nodig om te kunnen voldoen aan de noden van de bevolking. Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over de plaats en de financiering van de lokale overheden. ACOD LRB eist dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat sociale problemen in het algemeen opgelost worden op een democratische manier.


Wie kan lid worden van ACOD LRB?


Alle arbeiders, bedienden, technici, politie, brandweermannen, verzorgend personeel, etc. van de hierboven opgesomde instellingen en instanties kunnen lid worden van ACOD LRB.


De troeven van ACOD LRB


ACOD LRB is op elk machtsniveau vertegenwoordigd om te onderhandelen en akkoorden te sluiten. Wij informeren en adviseren de ACOD-leden over hun lonen en statuten, examens, beschikbare functies, deeltijds werken, mogelijke beroepsopleidingen en conflicten met de hiërarchie.


Sectorverantwoordelijken


Nationaal

Willy Van Den Berge

Federaal secretaris ACOD LRB Tel. 0473 97 00 60 willy.vandenberge@acod.be

Gewestelijk

Ken Zegers

Bestendig Secretaris Antwerpen-Kempen-Mechelen Tel. 03 213 69 33 ken.zegers@acod.be

Dirk Van Himste

Bestendig Secretaris Oost-Vlaanderen Tel. 09 269 93 50 dirk.vanhimste@acod.be

Alexander Haesaert

Bestendig Secretaris West-Vlaanderen Tel. 051 25 20 24 alexander.haesaert@acod.be

Anne Schuermans

Bestendig Secretaris Vlaams-Brabant Tel. 0475 34 13 29 anne.schuermans@acod.be

Frank Hoste

Bestendig Secretaris Limburg frank.hoste@acod.be

Sectornieuws