Sector Cultuur

Ben je actief in de culturele sector? Hier vind je meer informatie over ACOD Cultuur!


Waar zijn we actief?


De arbeidssituatie van de werknemers van de culturele sector is zeer uiteenlopend.

Enerzijds is er de culturele sector in enge zin. Daartoe behoren de podiumkunstenaars (acteurs, zangers, dansers, musici). Zij werken in theaters, orkesten, etc. met meestal kortlopende contracten of freelance.

In ruimere zin wordt ook het sociaal-cultureel werk tot ACOD Cultuur gerekend. We denken dan aan volksontwikkeling, basiseducatie, maatschappelijk opbouwwerk, jeugdwerk, migrantensector, culturele centra, sportsector, niet-commerciële toeristische sector, etc.

Tot slot is ACOD Cultuur ook bij de openbare omroep VRT actief. Die vervult immers een centrale rol voor het bereiken van een democratische samenleving.

ACOD Cultuur eist een beter sociaal statuut voor freelance artiesten, zodat ze een verzekerd inkomen hebben. We vragen van de overheid een actief cultuur- en welzijnsbeleid, dat zich in hoofdzaak moet richten op de emancipatie van brede lagen van de bevolking. ACOD Cultuur ijvert ook voor het behoud en de versterking van de openbare omroep in het medialandschap.


Wie kan lid worden van ACOD Cultuur?


Acteurs, dansers, musici, personeelsleden van de VRT, werknemers van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en werknemers uit het sociaal-cultureel werk.


De troeven van ACOD Cultuur


ACOD Cultuur is een dynamische en progressieve vakorganisatie. Leden die dat willen, kunnen een sterke inbreng hebben. Wij zijn actief in het paritair comité 329 voor de sociaal-culturele sector. De laatste twee jaren werden er ettelijke cao’s afgesloten op het vlak van vervoerkosten, indexmechanisme, arbeidstijd, syndicale delegatie, etc.

ACOD Cultuur staat zijn leden juridisch bij, geen overbodige luxe in de culturele sector.
We beschikken ook over sterk uitgebouwde internationale contacten om eventuele problemen aan te pakken van een groeiend aantal musici, dansers en andere personeelsleden die (tijdelijk) werken in een andere EU-lidstaat.


Sectorverantwoordelijken


Nationaal

Inge Hermans

Algemeen secretaris ACOD Cultuur Tel. 0476 30 35 33 inge.hermans@acod.be

Tristan Faes

adjunct-algemeen secretaris ACOD Cultuur Tel. 0486 56 87 26 tristan.faes@acod.be

Wies Descheemaeker

Algemeen secretaris ACOD VRT Tel. 0486 78 73 79 wies.descheemaeker@vrt.be

Sectornieuws