Sector Gazelco

Werk je in de gas- of elektriciteitssector? Hier vind je meer informatie over ACOD Gazelco!


Waar zijn we actief?


ACOD Gazelco vertegenwoordigt de ACOD-leden die werken in de gas- en elektriciteitssector (paritair comité 326).

Aangezien de ondernemingen en vennootschappen opereren in de private sector, zijn de werknemers onderworpen aan de wetgeving van de private sector. De keuze om als vakbond voor de openbare diensten toch op te treden in die private sectoren is ingegeven door onze ideologische overtuiging: energie (gas en elektriciteit), water en communicatiemiddelen zijn een basisbehoefte waarin de overheid moet voorzien.

ACOD Gazelco eist het behoud van de statutaire tewerkstelling, namelijk goede jobs met goede statutaire arbeidsvoorwaarden. Verder ijveren wij voor de 35-urenweek zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen.


Wie kan lid worden van de ACOD Gazelco?


De arbeiders, bedienden, technici en kaderleden die werken bij onder andere Electrabel, Luminus, Elia, Elindis, Fluvius, Fluxys, Laborelec, Lampiris, Ores en BNO kunnen lid worden van ACOD Gazelco.


De troeven van de ACOD Gazelco


ACOD Gazelco is vertegenwoordigd in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Ons ledenaantal in de gas- en elektriciteitsondernemingen maakt van ons een partner waar men niet omheen kan bij het onderhandelen van CAO’s en collectieve overeenkomsten.

Wij informeren onze leden over allerlei zaken (weddeschalen, pensioenstelsels, etc.) en verdedigen onze leden collectief, maar ook individueel (bij leiders en verantwoordelijken van de werkplaats, bij voogdijoverheden, bij gerechtshoven, bij officiële instanties, etc.).

De rol van de vakbond is niet enkel bemiddelen in geval van een geschil tussen werkgever en werknemer, maar ook en vooral de werkgevers doen luisteren naar de mening van het geheel van de werknemers. ACOD Gazelco hecht dus veel belang aan goede contacten met de basis.


Sectorverantwoordelijken


Nationaal

Jan Van Wijngaerden

Algemeen secretaris ACOD Gazelco Tel. 0476 54 13 18 jan.vanwijngaerden@acod.be

Gewestelijk

Gunther Van Den Bosch

Sectorsecretaris Antwerpen-Kempen-Mechelen Tel. 0474 88 60 56 gunther.vandenbosch@acod.be

Eddy Vanlerberghe

Sectorsecretaris Oost-Vlaanderen Tel. 0477 46 76 10 eddy.vanlerberghe@acod.be

Sébastien Vancoillie

Sectorsecretaris West-Vlaanderen Tel. 0473 96 13 08 sebastien.vancoillie@acod.be

Bram Terryn

Sectorsecretaris Vlaams-Brabant Tel. 0479 76 68 13 bram.terryn@acod.be

Romain Van Laken

Sectorsecretaris Limburg Tel. 0473 66 04 64 romain.vanlaken@engie.com

Sectornieuws