Organisatie en missie

Wat is de ACOD?De ACOD is de Algemene Centrale der Openbare Diensten. Als deel van het ABVV is ze de socialistische vakbond die de belangen verdedigt van wie werkt in de openbare diensten. De ACOD wil de openbare diensten behouden en herwaarderen en verzet zich resoluut tegen de privatisering ervan. De ACOD kiest voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie en tolereert geen racistische of fascistische ideeën en gedrag.


Organisatie


De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) werd opgericht op 19 augustus 1945 door het samensmelten van de verschillende socialistische overheidsvakbonden. De structuur van onze organisatie evolueerde doorheen de jaren samen met de Belgische federale staatstructuur en is dus erg uitgebreid.

Onder de federale koepel van de ACOD vallen drie intergewestelijken: De Vlaamse Intergewestelijke (VLIG) beslaat het Vlaamse grondgebied, de Waalse Intergewestelijke (IRW) het Waalse en de Brusselse Intergewestelijke (BIG) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien in Brussel ook Vlamingen wonen, behoren onze Vlaamse leden daar voor bepaalde materies – samen met de Vlamingen van de VLIG – tot wat we simpelweg de ACOD noemen. De VLIG overkoepelt vijf Vlaamse gewesten: Antwerpen-Kempen-Mechelen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Naast de bovenstaande (inter)gewestelijke opdeling, bestaat er ook één volgens sectoren. Op dit moment telt de ACOD negen sectoren: Spoor, Tram Bus Metro (TBM), Post, Gazelco, Telecom/Viegwezen, Overheidsdiensten (vroeger ministeries en parastatalen), Lokale en Regionale Besturen (LRB), Onderwijs en Cultuur. Elke sector is zelfstandig wat betreft zijn intern beheer en de behartiging van de beroepsbelangen van zijn leden. Elke sector bepaalt ook zelf zijn organisatorische structuur, voor zover de statuten van de (federale) ACOD worden gerespecteerd. Een ACOD-lid behoort altijd tot een gewest en een sector.

Meer dan 100.000 leden raadplegen over syndicale thema’s is vaak praktisch niet haalbaar. Daarom heeft de ACOD een getrapte democratische vertegenwoordiging. Er zijn verschillende beslissingsniveaus: afdelingen, gewestelijke besturen, sectorcomités, bureaus, secretariaten en een Algemeen Secretariaat. Al deze instanties werken met vertegenwoordigers: militanten, afgevaardigden, secretarissen, voorzitters. Zij worden democratisch verkozen op ledenvergaderingen. Aan het hoofd van de ACOD staat het algemeen secretariaat, dat het dagelijks beheer waarneemt.


Onze missie


Hoewel de ACOD en de socialistische partij dezelfde voorouders hebben, delen ze vandaag enkel nog dezelfde strijd, maar niet hetzelfde bed. De ACOD is een zelfstandige vakbond en dat willen we zo houden.

Voor de ACOD zet zich resoluut af tegen het alomtegenwoordige ‘concurrentie-denken’. De overheersende privatiserings- en liberaliseringsgedachte zet miljoenen mensen letterlijk en figuurlijk in de kou. Het is de oorzaak van de grote werkloosheid en de armoede waardoor onze democratie wordt bedreigd. Bovendien komen ook de sociale zekerheid en de sociale bescherming op de helling te staan.

De ACOD kiest duidelijk voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Het zijn waarden die verder reiken dan het politieke vlak. Ze vinden ook hun plaats binnen het economische, sociale en culturele leven.

De socialistische vakbond heeft al heel wat bijdragen geleverd aan onze samenleving. Denken we maar aan het algemeen stemrecht, de leerplicht, de 38-uren week, gelijk loon voor mannen en vrouwen, de collectieve arbeidsovereenkomsten, sociale uitkeringen, de mutualiteit, pensioenen, behoud van de index, etc. Vandaag mag dat misschien allemaal vanzelfsprekend zijn, maar in het begin van de vorige eeuw was het totaal onbestaande.

Als socialistische vakbond komt de ACOD op voor een solidaire samenleving, waarin iedereen op grond van zijn arbeid en behoeften kan delen in de geproduceerde rijkdom. Politieke democratie is onvolledig zonder economische en sociale democratie.

Rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie zijn voor de ACOD geen holle woorden, maar duurzame basisinstrumenten om een stabiele, toekomstgerichte maatschappij te creëren waarin het goed toeven is.