Sector Tram-Bus-Metro (TBM)

Werk je bij De Lijn of bij de MIVB? Hier vind je meer informatie over ACOD TBM!


Wie zijn we en waar zijn we actief?


De afkorting TBM staat voor tram, bus en metro - de drie mobiliteitsdomeinen waarin  ACOD TBM actief is.

Als gevolg van de institutionele hervormingen in België werd het openbaar stads- en streekvervoer ondergebracht in gewestelijke openbare transportmaatschappijen. In elk gewest opereert één openbare transportmaatschappij voor vervoer per tram, bus of metro. In Vlaanderen is dat De Lijn, in Brussel de MIVB en in Wallonië de TEC. Samen oefenen deze maatschappijen hun activiteiten uit over heel het land.

De personeelsleden werken in een van de volgende eenheden: de technische diensten, de uitbating en de commerciële dienst.

ACOD TBM eist de permanente verbetering van de loon- en werkvoorwaarden van alle personeelsleden van De Lijn. Veiligheid in het openbaar vervoer is prioritair, zowel voor de chauffeurs als voor de passagiers is een noodzaak.


Wie kan lid worden van ACOD TBM?


In Vlaanderen en Brussel kunnen de werknemers (zowel bedienden als technici en chauffeurs) van de De Lijn en de MIVB lid worden van ACOD TBM. Bepaalde lijnen zijn uitbesteed aan onderaannemers: firma’s die volledig privaat zijn, de zogenaamde ‘pachters’. Personeelsleden van deze pachters kunnen lid worden van BTB.


De troeven van ACOD TBM


ACOD TBM is vertegenwoordigd in de ondernemingsraad, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, in het paritair comité en de commissie van de dienst ‘sociale verzoening’ en bij de aanwervingsexamens. We kunnen dus wegen op de besluitvorming bij De Lijn en de MIVB.

ACOD TBM informeert over de arbeidswetgeving, de statuten, de pensioenregelingen, etc. van de personeelsleden van de transportmaatschappijen. We geven ook een beknopte gids aan de leden waarin ze allerlei nuttige informatie over hun job kunnen terugvinden.

Wij verdedigen onze leden zowel collectief als individueel.


Sectorverantwoordelijken


Nationaal

Stan Reusen

Algemeen Secretaris ACOD TBM Tel. 0499 19 31 95 stan.reusen@acod.be

Gewestelijk

Geert Vermunicht

Sectorsecretaris Antwerpen-Kempen-Mechelen Tel. 0499 28 18 48 geert.vermunicht@acod.be

Franky Van Boven

Sectorsecretaris Oost-Vlaanderen Tel. 0496 28 47 19 franky.vanboven@acod.be

Petra Depoorter

Sectorsecretaris West-Vlaanderen Tel. 0476 31 53 11 petra.depoorter@acod.be

Stefaan Laroy

Sectorsecretaris Vlaams-Brabant Tel. 0498/08.26.09 stefaan.laroy@acod.be

Leon Versluys

Sectorsecretaris Limburg Tel. 0472 24 19 57 leon.versluys@acod.be

Sectornieuws