Adres wijzigen


Om je steeds optimaal te kunnen informeren en om je rechten als werknemer van een openbare dienst te kunnen verdedigen, moet de ACOD over je correcte adresgegevens beschikken. Met dit formulier kan je je adreswijziging doorgeven.