Activeer je account


Ben je aangesloten bij de ACOD? Dan kan je via deze website meteen nakijken of de lidmaatschapsgegevens die de ACOD over je heeft nog up-to-date zijn. Ook kan je stakingsgelden en syndicale premies raadplegen. 

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet je je 'account' op ACOD Online activeren. Vul daarom het bijhorende formulier correct in.

Je lidnummer is een cijferreeks van 4 à 6 cijfers. Je kan het terugvinden in de adressering op de achterzijde van ons ledenmagazine Tribune (cijferrij tweede regel). Je neemt dan de laatste 4 à 6 cijfers die volgen op de nullen (bv. in de cijferij ‘100051233000159872’ is het lidnummer ‘159872’). Indien je je lidnummer toch niet kan terugvinden, kan je daarvoor steeds contact opnemen met het secretariaat van je ACOD-gewest.

*** OPGELET: momenteel voeren we enkele technische aanpassingen door aan ACOD Online, waardoor de activeringen momenteel minder vlot verlopen als gewenst ***

Je voornaam en naam vul je in volgens de officiële schrijfwijze. De postcode en gemeente zijn dezelfde als het adres waarop je Tribune ontvangt.