"De kiezer heeft altijd gelijk. Soms spijtig genoeg."

 


De verkiezingen van 9 juni zijn net achter de rug. Heeft de kiezer gelijk?


Chris Reniers: “De essentie van democratie is dat de stem van elke kiezer evenveel waard is en in principe heeft de kiezer dus altijd gelijk. Wat ik moeilijker te aanvaarden vind, is dat de kiezer zich heeft gericht tot niet-democratische partijen met betwistbare en dubieuze opvattingen, waarbij het racistische en xenofobe discours niet geschuwd wordt. Door populistische taal en de verspreiding van leugens trekken ze zo mensen aan die eigenlijk tegen hun eigen belangen stemmen. Dat geeft een bijzonder wrang gevoel, wanneer je vaststelt dat mensen voor een partij stemmen waarvan ze denken dat die hun belangen zal dienen, maar die nadien beslissingen neemt die er recht tegenin gaan.”


Heb je enige idee waarom zoveel Belgen rechts hebben gestemd?


Chris Reniers: “Dat zullen we nader moeten onderzoeken. Het heeft alleszins te maken met de onzekerheid waarin mensen leven, de bedreigingen op wereldvlak en de invloed van sociale media en fake news. En misschien leeft bij velen ook een gevoel van te kort gedaan te worden ten opzichte van ‘de ander’. Men kijkt graag naar de hapklare brokken in het bord van een ander, maar negeert de minder aanlokkelijke overschotjes die dan overblijven.”


Ben je tevreden over de scores van de linkse partijen?


Chris Reniers: “Vooruit heeft mooie resultaten neergezet. Ze werden beloond voor hun werk in de vorige regering. Daarin hebben ze steeds de welvaartsstaat en sociale zekerheid beschermd, uitgaande van de solidariteitsgedachte. Dat er langs Waalse kant niet nog meer steun gekregen werd, heeft volgens mij te maken met het feit dat we ‘en cours de route’ de manier, de opbouw en de financiering van de sociale zekerheid en de dienstverlening ten aanzien van de burger via de openbare diensten, ofwel zeer van zelfsprekend zijn gaan vinden ofwel het mechanisme niet meer herkennen. Dat wil niet zeggen dat de kiezers dit niet belangrijk vinden, maar het vertekent wel de uitslag. De populisten hanteren nu eenmaal een eenvoudige taal, schuwen de leugens niet en vertellen nooit het hele verhaal.


Betekent de groei van het Vlaams Belang dat de Vlaming de multiculturele samenleving verwerpt?


Chris Reniers: “De multiculturele samenleving is een feit. Door meer mensen van allerlei oorsprong en origine te verwelkomen, dragen ook veel meer mensen bij aan onze economie, kunnen we onze logistieke keten draaiende houden, zijn er meer handen in de zorg en in de opvang van senioren en kinderen, … Kortom, het helpt ons een zeker welvaartspeil te behouden. Daarom is het belangrijk onze multiculturele samenleving verder te bestendigen en te versterken, want daar ligt de toekomst van onze welvaart.”


Hoe verklaar je het feit dat zo veel Vlamingen desondanks voor extreemrechts gestemd hebben?


Chris Reniers: “De partij speelt in op een onveiligheidsgevoel bij vele mensen, ook al is het niet helemaal rationeel. Vlaams Belang verspreidt het fabeltje van ‘als we terug onder elkaar zijn, dan zal er geen kwaad gebeuren, zullen we altijd lief zijn voor elkaar, zal niemand in armoede vallen, vindt iedereen werk, zal niemand ziek worden, bestaat er geen jaloezie, zal iedereen veel verdienen en moet niemand belastingen betalen. Dat is de mensen echt wel voorliegen.

Ik ben ervan overtuigd dat op termijn die ballon zal doorgeprikt worden. Want ik meen ook dat Belgen, ook de Vlamingen ,warme en gastvrije mensen zijn, met het hart op de goede plaats. Nu hebben ze evenwel uit angst of frustratie gereageerd. Angst en frustratie en een blind geloof in ‘eigen volk eerst’, kan nooit een goede raadgever zijn. Willen we op termijn eindigen waar John Lennon over zong; namelijk een wereld zonder vooroordelen, een wereld van vrede, een wereld van welvaart en een wereld vol dromen, dan moeten we zonder vooroordelen, wat ras, afkomst, geloof, sekse en dergelijk, met elkaar kunnen leven. Imagine!”