Werk aan de winkel voor enkele cao’s bij De Lijn

 


Op vraag van ACOD TBM werd op 29 maart een paritair comité voor De Lijn bij elkaar geroepen. Op de agenda stonden de cao Functieclassificatie, de uitvoering van artikel 9 van de cao Sociale Programmatie en de opvolging van de cao’s Implementatie.


Met betrekking tot de cao Functieclassificatie moet er op regelmatige basis een onderhoudsprocedure komen. We merken steeds meer op dat deze cao holle woorden op papier blijft en dat er in de praktijk geen transparantie meer getoond wordt. Worden alle functies nog wel goed gewogen? Wij denken van niet. Omdat ACOD TBM niet aan cliëntelisme doet, zullen we de gehele cao terug op punt zetten en dit koppelen aan een stapsgewijze aanpak om alle functies te herbekijken. De Lijn stond hier niet negatief tegenover, alleen de timing zal nog een heikel punt worden. Ook daarom werd er op onze vraag al een nieuwe datum geprikt.

Artikel 9 van de cao Sociale Programmatie zal voor velen geen belletje doen rinkelen, maar iedereen ondervindt er de invloed van. Het gaat namelijk over het behoud van geschreven lokale afspraken. ACOD TBM merkt dat men deze eenzijdig opzegt, al dan niet via een procedure in de ondernemingsraad. Men vraagt dan soms om een advies om dit daarna te negeren en de wijziging door te duwen. Dit is niet hoe sociaal overleg werkt en dit hebben we dan ook zeer duidelijk gemaakt. Indien de directie deze praktijken niet direct stopt en de wijzigingen niet terugdraait, dreigen wij de sociale vrede op te blazen. Ons betoog viel niet op een koude steen en enkel zaken zoals de nachtrust bij wissels, zendingen en minimale arbeidstijd bij wacht werden ondertussen teruggezet zoals afgesproken. We houden dit zeker verder in het oog.

De bespreking van de uitrol en uitvoering van de afgesproken cao’s begon met de boodschap dat onze medewerkers steeds efficiënt en flexibel moeten zijn. Dat zij snel moeten kunnen schakelen in een veranderende wereld. Kijk naar hoe iedereen binnen De Lijn op de werkvloer zich uit de naad heeft gewerkt om snel tot de uitrol van basisbereikbaarheid te komen. Het zou de directie dus sieren om dit ook zichzelf op te leggen. ACOD TBM vindt het niet normaal het soms meer dan een jaar duurt eer ondertekende cao’s toe te passen. De directie zou hierin dus zeer nederig moeten zijn naar al zijn personeel. Voor de late uitrol van de fietslease waren ook externe oorzaken, maar voor de cao rond aanwervingen kan men enkel in eigen boezem kijken. Zo zijn er de laatste tijd meer en meer voorbeelden. ACOD TBM stelt terecht dat men hier orde op zaken moet stellen, anders kunnen we best nu al beginnen onderhandelen voor de sociale programmatie 2025-2026. Wat je verwacht van je personeel moet je zelf eerst toepassen.

 

Stan Reusen