Statutair congres ACOD Overheidsdiensten: een sterke sector overheidsdiensten in een sterke overheid

 


In april 2024 hield ACOD Vlaamse en federale overheidsdiensten haar vierjaarlijks statutair congres. Het congres stond volledig in het teken van vakbond en politiek. Het was een sterk inhoudelijk gebeuren waar we onze politieke verantwoordelijkheid namen in het kader van de moeder aller verkiezingen. Ongeveer 200 congresafgevaardigden zakten af naar het Auditorium van de Floreal in Blankenberge.

Terugblik op vier heftige jaren


Traditioneel biedt de eerste congresdag een terugblik op de voorbije jaren met de werkingsverslagen. Het waren voor onze sector vier turbulente jaren. Dit kwam tot uiting in het globaal politiek-syndicaal werkingsverslag. Vervolgens werden de werkingsverslagen toegelicht van onze Vlaamse en federale entiteiten. Alle werkingsverslagen werden unaniem goedgekeurd. De verificateurs van de rekeningen brachten verslag uit, de rekeningen werden goedgekeurd en er werd kwijting gegeven aan het secretariaat.


Bekrachtiging van mandaten en secretariaat


Op het congres werden alle mandaten unaniem bekrachtigd en verkozen voor de komende vier jaar.
- Vlaamse secretarissen: Jan Van Wesemael en Chris Moortgat.
- Federale secretarissen: Tony Six en Robby De Kaey.
- Voorzitter overheidsdiensten: Yves Derycke.
- Voorzitter AMIO: Ella Neirinck.
- Voorzitter IVS: Jurgen Van Lysebetten.
- Ondervoorzitter IVS: Peter Nielsen.
- Voorzitter IFS: Dirk Hendrickx.
- Verificateurs Overheidsdiensten: Karel Van Vlaenderen, Jo Schelstrate, Carine Dhaene en Gino Hoppe.


Vakbond en politiek


Het was de uitdrukkelijke keuze van onze sector Overheidsdiensten om het congres in het teken te plaatsen van de politieke keuzes die we allen moeten maken in juni en oktober. We organiseerden een politiek-syndicaal debat en bespraken (en amendeerden) ons politiek memorandum.

Het debat stond in het teken van twee thema’s: ‘de visie op de openbare diensten op federaal, Vlaams en Europees niveau’ en ‘de openbare diensten: investeren of besparen?’.

Het werd een pittig debat met Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere, PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw, Open VLD’er Bert Verhaeghe, cd&v’er Joachim Coens, Groen-co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout en N-VA-parlementslid Maaike de Vreese.

Er werd ook veel tijd uitgetrokken voor de bespreking van ons sectoraal politiek memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

Een belangrijke opdracht is weggelegd voor de openbare diensten. Zij staan immers borg voor de democratie en vormen een factor van sociale gelijkheid. Ze vormen de motor achter de economische groei en staan garant voor sociale rechtvaardigheid. Ook op het vlak van duurzame ontwikkeling en klimaat, is er een belangrijke rol voor hen weggelegd. Het doel moet zijn de vooruitgang van allen: personeel van de overheid, maar ook van zij die gebruik moeten maken van de diensten.

Vanuit de gewesten en comités kwamen er verschillende amendementen. Na bespreking en stemming werd het politiek memorandum unaniem goedgekeurd.


Sectorcampagne Stem links. Stem progressief. Stem sociaal.


De tweede congresdag stond het in teken van de sterke inhoudelijke  gelegenheidstoespraak van ACOD-voorzitter Chris Reniers, die duidelijk aangaf dat openbare diensten de spil zijn van en de economie en het sociaal weefsel van onze maatschappij.

Daarnaast presenteerden we onze politieke sectorcampagne. We weten allemaal dat extreemrechts en conservatief Vlaams rechts om de hoek loeren om, indien ze een meerderheid zouden halen, onze welvaartsstaat af te breken. Daarom is een stem voor linkse en progressieve partijen zo belangrijk.

We nemen onze verantwoordelijkheid en voeren een thematische campagne om de leden en personeelsleden en ook hun gezinsleden, familie en vrienden op te roepen links, progressief en sociaal te stemmen. Lees hierover meer in een ander artikel in deze Tribune.


Samen er tegenaan!


Het congres was duidelijk. Samen met onze militanten, syndicaal afgevaardigden, gewestelijke en nationale secretarissen kunnen wij onze leden verdedigen tegenover de werkgever, de overheid en de regering. Wij allen samen zijn het hart en de kracht van onze vakbond. De ACOD is niet voor niets de strijdvakbond. We mogen daar fier op zijn.

De congresleden waren het erover eens dat we in woelige tijden zitten, zowel voor de federale pijler als voor de Vlaamse pijler van onze sector. Het is duidelijk dat we onze rug moeten rechten en reageren. Samen solidair zijn zal nodig zijn. Samen sterk!

 

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael, Tony Six, Robby De Kaey, Yves De Rycke, Ella Neirinck

 

 


Documenten
1920x620-Vlov.jpg