Nucleaire energie: wettelijk kader verlenging goedgekeurd

 


In de tweede helft van april 2024 keurde het federaal parlement de wetswijzigingen goed om het vereiste kader te creëren voor de overeenkomst die Engie op 13 december 2023 sloot met de Belgische regering aangaande de verlenging van de exploitatie van twee kernreactoren in België.


Dit is een volgende stap in een mogelijke verlenging van de exploitatie door Electrabel van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar. Hierna moet ook nog de Europese Commissie deze overeenkomst goedkeuren, indien er volgens deze geen sprake is van onrechtmatige staatssteun. Deze laatste stap zou genomen kunnen worden tegen het einde van dit jaar en dan pas zou de transactie tussen Engie en de Belgische staat finaal gesloten kunnen worden.

Ook dan pas zal de geplande joint venture tussen deze partijen opgericht worden met een participatie van 50/50, die een uitbatings- en onderhoudscontract kan sluiten met Electrabel, tegen betaling van een vergoeding hiervoor.

Bedoeling is dat deze beide reactoren terug op het net komen in november 2025 om zo ook mee te zorgen voor een bevoorradingszekerheid van het land.

Het belang van dit alles voor het betrokken personeel is dat er zo alsmaar meer duidelijkheid en zekerheid komt over verdere tewerkstelling in deze activiteit bij Electrabel.

 

Jan Van Wijngaerden

 

 


Documenten
1920x620-Gazelco.jpg