Krantendossier: waar staan we?

 


Zoals jullie al gelezen hebben in de pers is er eindelijk duidelijkheid over de kranten in Vlaanderen. De Vlaamse uitgevers hebben na maanden onderhandelen uiteindelijk beslist in zee te gaan met bpost.

Waarom zo lang onderhandeld?


Er is heel lang gediscussieerd over de prijs. De Vlaamse uitgevers wilden de prijs niet betalen die nodig was om de kranten te verdelen met onze eigen postbodes en ze wilden enkel met bpost in zee gaan als het bedrijf dit via een alternatief kanaal zou organiseren. Het is AMP geworden, een dochterfirma van bpost, die nu al kranten levert aan de krantenwinkels.

De situatie in Vlaanderen is volledig anders dan in het zuiden van het land. Vlaanderen is dichtbevolkt en er zijn veel kranten per vierkante kilometer, in tegenstelling tot Wallonië. De federale regering heeft een steunmechanisme toegekend aan de uitgevers. In het zuiden van het land krijgen ze veel meer steun dan in Vlaanderen omdat de afstanden er veel groter zijn om de kranten te bedelen en de bevolkingsdichtheid veel lager is, wat dus de hogere steun verklaart. In het zuiden staat er ook geen concurrentie klaar om de bedeling over te nemen. In Vlaanderen is PPP een duidelijke concurrent die, in een aantal steden, al kranten bedeelt.


Waarom geen staking in Vlaanderen?


De Vlaamse vakbonden hebben in gemeenschappelijk overleg beslist niet te staken en zij hadden daarvoor goede redenen. De concurrent PPP was klaar om de bedeling voor heel Vlaanderen over te nemen. Als zij het contract hadden binnengehaald, zouden we op zeer korte tijd alle kranten verloren hebben. PPP zou ook graag andere werkzaamheden dan alleen maar de krantenbedeling binnenhalen. Er was dus een groot risico dat er een impact zou zijn op de huis-aan-huisbedeling, op eventueel volumeverlies bij de pakjes en bij de tijdschriften. Het zou een zeer groot gevaar geweest zijn voor Vlaanderen. Dan zouden we niet meer spreken over het verlies van 1.500 voltijdse jobs maar van duizenden voltijdse banen.

Doordat de uitgevers voor AMP kiezen, kan er een afschakelplan worden opgesteld waarin de kranten geleidelijk aan, kantoor per kantoor, uit het bpost-netwerk verdwijnen. Het einde van dit afschakelplan is gepland voor eind 2026. Dit creëert de mogelijkheid om het verlies van deze volumes op te vangen met de natuurlijke afvloeiingen tijdens deze twee jaren. Dit wil zeggen dat er geen ontslagen vallen door het verlies van de kranten.

Wij hebben gedaan wat een vakbond moet doen. Wij hebben gekozen voor werkzekerheid, wij hebben gekozen voor een geleidelijke afbouw, wij hebben er voor gekozen dat niemand ontslagen wordt.

 

Geert Cools

 

 


Documenten
1920x620-Post.jpg